Suoraan sisältöön

Kestävä mökkeily alkaa pienistä teoista

Mitä on kestävä mökkeily?

Kestävä mökkeily on toimintaa, jota kohti pyritään toimimalla vastuullisesti. Toteutatko jo arjessasi asioita, jotka edistävät ekologista, taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista kestävyyttä? Samanlaisilla asioilla voit lisätä myös mökkeilysi vastuullisuutta ja ilmastomyönteisyyttä. Ilmaston ja ympäristön kannalta järkevien tapojen ja ratkaisujen lisäksi kestävä mökkeily on myös tekoja, jotka edistävät mökkiseutusi hyvinvointia ja elinvoimaisuutta.

Hyvä lähtökohta kestävään mökkeilyyn on vapaa-ajanasunnon aktiivinen käyttö. Se parantaa mökin ”hiilitasetta”. Mitä pidempiä ajanjaksoja rakkaalla mökillä vietetään, sitä parempi. Ja kun paikat pidetään kunnossa, vapaa-ajanasunnon elinkaari pitenee. Uuden mökin rakentamisen sijaan on lähes aina ekologisesti kestävämpää hyödyntää jo olemassa olevaa mökkikantaa, jota maakunnassamme riittääkin lähes 50 000 vapaa-ajanasunnon verran. Rakenna ja remontoi siis kestävästi. Jakamistalous on 2020-lukua ja onnistuu vaivatta myös mökkielämässä. Oletko pohtinut, että voisit esimerkiksi mökkeillä yhdessä ystäväperheesi kanssa tai vuokrata vapaa-ajanasuntoasi silloin, kun et itse vietä aikaasi siellä?

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on Sitran mukaan 10 300 kiloa vuodessa, ja hiilijalanjälki tulisi puolittaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen vuoksi. Vuonna 2019 on laskettu Etelä-Savon vapaa-ajan asumisesta aiheutuvat päästöt, jotka ovat noin 427 kiloa vuodessa vapaa-ajanasukasta kohden. Vapaa-ajan asumisesta syntyvä hiilijalanjälki muodostuu vapaa-ajanasunnon rakentamisesta, varustelusta, käytöstä ja mökille matkustamisesta. Hiilijalanjälkeä voit hillitä kestävän mökkeilyn periaatteita noudattaen. Voit myös lisätä mökkeilyn hyviä vaikutuksia muun muassa hiilikädenjälkesi avulla.

Suomen ympäristökeskuksen tekemä tuore selvitys (2023, julkaisu 2024) arvioi, että yhden mökin keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 2313 kg CO2e. Syken hiilijalanjälkilaskelma sisältää mökin energiankulutuksen, mökkeilyyn liittyvän liikkumisen (mökkimatkat, asiointimatkat mökiltä käsin), veneilyn mökillä sekä tavaroiden ja palvelujen kulutuksen. Laskelmaan ei sisälly mökin rakentaminen, ruoankulutus mökillä eikä puunpolton bioperäiset hiilidioksidipäästöt. Mökkeily aiheuttaa yhden mökkeilevän suomalaisen hiilijalanjäljestä noin 6 %.

Kestävän mökkeilyn nelikenttä Laiturilla

Yhtä lailla tärkeää kuin ympäristöystävälliseen vapaa-ajan asumiseen pyrkiminen on myös mökkeilyn taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistäminen. Taloudellinen kestävyys on perusta kaikelle vastuulliselle toiminnalle. Vapaa-ajanasukkaiden tekemillä taloudellisilla päätöksillä ja kulutusvalinnoilla on merkitystä kestävyyden edistämisessä. Taloudellinen kestävyys voidaan vapaa-ajan asumisessa saavuttaa käyttämällä uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti, parantamalla materiaalitehokkuutta sekä noudattamalla kiertotalouden periaatteita.

Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä korostuu ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi. Kestävän mökkeilyn sosiaalinen ulottuvuus liittyy ihmisiin mökkiseudullasi, sekä paikallisiin että vapaa-ajanasukkaisiin. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisääminen on tärkeää. Osallistu mökkiseutusi elämään ja mene rohkeasti mukaan paikallisiin yhteisöihin. Anna omaa osaamistasi mökkikuntasi tai -seutusi hyväksi esimerkiksi ammattitaitosi tai harrastustesi pohjalta. Käytä mökkiseutusi palveluita, se luo alueelle työllisyyttä ja pitää mökkiseutuasi elinvoimaisena.

Kulttuurisen kestävyyden edistäminen vapaa-ajan asumisessa kiteytyy mökkiseutusi paikalliskulttuuriin, tapoihin ja kestäviin yhteisöihin. Vapaa-ajan asumisessa maaseudun ja kaupungin kulttuurit kohtaavat ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Paikallinen kulttuuri on yksi niitä asioita, jotka tekevät mökkiseudustasi erityisen. Kulttuurisen kestävyyden edistäminen mökkeilyssä on paikallisen kulttuuriperinnön vaalimista, erilaisuuden kunnioittamista ja hyväksymistä sekä yhteiselon, yhteistyön ja kumppanuuden kehittämistä. On tärkeää siirtää hyviä suomalaisia mökkeilytapoja myös seuraaville sukupolville.

Kestävän mökkeilyn opas 

Tämä Kestävän mökkeilyn opas on tehty juuri sinulle. Oppaan tarkoitus on kannustaa ja innostaa sinua pohtimaan omaa vapaa-ajan asumistasi kestävyyden näkökulmasta. Vapaa-ajanasuntosi ja seutu, jossa vietät aikaasi, on sinulle todennäköisesti tärkeä. Se että vietät täällä aikaasi, on puolestaan mökkiseudullesi hyvin tärkeää.

Tämä ei ole kaiken kattava käsikirja eikä syvälle menevä tietoteos ihan kaikesta vapaa-ajan asumiseen liittyvästä. Tavoitteemme on tuoda esiin, mitä kaikkea kestävän mökkeilyn kokonaisuuteen liittyy ja millä tavoin sitä voi omassa vapaa-ajan asumisessaan edistää. Kirjasesta löytyy myös vinkkejä, mistä voit etsiä lisätietoa aiheista. Antoisia lukuhetkiä!

Etelä-Savo on kestävän mökkeilyn maakunta

Tämä tarkoittaa sitä, että edistämme kestävää mökkeilyä suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Kannustamme vapaa-ajanasukkaitamme mökkeilemään vastuullisesti viestimällä keinoista, joilla voi lisätä mökkielämän ilmastomyönteisyyttä sekä ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. 

Olemme koonneet sinulle vinkkejä kestävään mökkeilyyn – antoisia lukuhetkiä kohti kestävämpää mökkeilyä!

Mökkeilijöiden mietteitä ja vinkkejä kestävästä mökkeilystä