Suoraan sisältöön

Edistä mökkiseutusi ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia

Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä korostuvat mökkiseudun ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuus on tärkeää, siinä missä ekologinen ja taloudellinenkin kestävyys.

Kestävän mökkeilyn sosiaalinen ulottuvuus keskittyy ihmisiin mökkiseudullasi: sekä paikallisiin ihmisiin että vapaa-ajanasukkaisiin. Sosiaalisesti kestävässä kehityksessä on kysymys mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elämäänsä ja osallisuuteen yhteisössä. Sosiaalisen kestävyyden edistäminen on myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä.

Osallistu mökkiseutusi elämään ja mene rohkeasti mukaan paikallisiin yhteisöihin. Jos sinulla on aikaa ja mahdollisuus, anna omaa osaamistasi mökkiseutusi hyväksi esimerkiksi ammattitaitosi tai harrastustesi pohjalta. Positiivinen kanssakäyminen ja osallistuminen paikallisyhteisön tai seudun elämään tuo iloa elämääsi ja edistää alueen hyvinvointia. Pienistä ideoista ja arjen kohtaamisista voi kasvaa merkittäviä asioita sekä sinun itsesi että mökkikuntasi kannalta.

Kulttuurinen kestävyys kiteytyy mökkiseudullasi kulttuureihin, tapoihin ja kestäviin yhteisöihin. Vapaa-ajan asumisessa kaupunki ja maaseutu ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, kun kaupungeista siirrytään vapaa-ajanviettoon maalle. Kulttuurinen kestävyys on erilaisten kulttuurien kohtaamista, mutta myös niiden erilaisuuden kunnioittamista ja hyväksymistä sekä yhteiselon, yhteistyön ja kumppanuuden kehittämistä. Se on myös sitä, että arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkien oikeuksia. On hyvä tiedostaa paikallisen kulttuurin merkitys ja vaalia sitä – paikallinen kulttuuri on yksi niitä asioita, jotka tekevät mökkiseudustasi niin erityisen.

Suomalaisen mökkikulttuurin vaaliminen on keskeinen osa kulttuurisen kestävyyden edistämistä. On tärkeää tehdä mökkikulttuuria tutuksi jälkipolvelle, jotta arvokas kulttuuriperintö siirtyy tulevillekin mökkeilijöille. Suomalaiseen mökkikulttuuriin liittyviä asioita ovat esimerkiksi mökkinaapuruus, jokamiehenoikeudet, luonnon- ja vesiensuojelu sekä rakennusperintö. Mökkikulttuuriin liittyvistä aiheista voit lukea lisää vaikkapa Vapaa-ajan asukkaiden liiton sivuilta kohdasta Mökkikulttuuri.