Suoraan sisältöön

Lajittele ja kierrätä mökilläkin

Mökillä yksi tärkeimmistä ekoteoista on pyrkiä vähentämään jätemäärää ja kierrättää syntynyt jäte. Kierrätä ainakin sekajäte, muovi, paperi, kartonki, lasi ja metalli – niin kuin kotonakin lajittelet. Lajittelun on hyvä olla rutiinia myös mökillä, sillä se on yhtä helppoa kuin kotona.

Lajittelu ja kierrättäminen palkitsee. Hyvin hoidetussa mökkiympäristössä on mukava lomailla ja viettää aikaa. Lisäksi siitä saa hyvän mielen, kun kierrätysasiat tehdään kunnolla ja ympäristöstä huolehtien. Kannustamme lajittelemaan ja kierrättämään myös siksi, että sen ansiosta saadaan uusiokäyttöön tärkeitä raaka-aineita ja materiaaleja. Kierrätyksellä estetään käyttökelpoisen materiaalin joutuminen kaatopaikalle sekä vähennetään energiankulutusta, ilman saastumista sekä vesistöjen pilaantumista.

Lajittelun avulla erotetaan hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit muusta jätteestä. Hyvä punainen lanka on ottaa käyttöön ”4R:n sääntö”. Tämä perustuu EU:n asettamaan jätehierarkiaan, jonka mukaan jätteitä tulisi vähentää seuraavassa järjestyksessä:

  1. reduce = vähentäminen
  2. reuse = uudelleenkäyttö
  3. recycle = kierrätys
  4. recovery = hyötykäyttö

Ruokaa kannattaa valmistaa hävikkiä minimoiden. Biojäte on arvokasta raaka-ainetta, joka tulisi hyödyntää sen sijaan, että se päätyy polttoon. Suosittelemme siis aloittamaan biojätteen kompostoinnin mökilläkin. Sekajätteeseen laitettu biojäte päätyy poltettavaksi ja synnyttää näin turhaan hiilidioksidia ja kaasuja, jotka nopeuttavat kasvihuoneilmiötä ja saastuttavat ilmaa. Kaatopaikoilla ruoantähteet mädäntyvät synnyttäen metaania, joka on vielä pahempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Sen vuoksi biojätettä ei saisi ollenkaan laittaa sekajätteeseen. Tiesitkö, että biojätteestä voidaan tuottaa myös biokaasua, jolla voidaan korvata fossiilisia liikennepolttoaineita?

Lue lisää kompostoinnista täältä.

Yhteiskeräys- tai lajittelupisteellä onnistuu kattavampi lajittelu. Usein niistä löytyy myös lasin, metallin sekä muovi- ja kartonkipakkausten kierrätysastiat. Vakituiselle asunnolle jätteitä ei saisi kuljettaa. Tee mökille oma lajittelupiste, josta voit esimerkiksi kauppareissulle lähtiessä helposti napata mukaan vaikka tyhjät lasi- ja metallipakkaukset ja viedä ne keräyspisteeseen. Mieti jo ostovaiheessa jätteen määrää ja suosi parempia valintoja pakkausmateriaaleissa. Kauppareissulle on hyödyllistä ottaa mukaan kestokassi, jolloin sinun ei tarvitse ostaa muovipussia.

kierrättäminen on tärkeää mökillä
Kuva: Visit Finland / Milla Rasila

Rakentamisessa ja remontoinnissa suosittelemme ottamaan huomioon rakennusmateriaalien kierrätyksen. Mökillä ei kannata säilöä vanhoja maaleja, rakennustarvikkeita, kiukaita tai rikkinäistä sähköelektroniikkaa, vaan ne tulisi kierrättää asianmukaisesti. Kaikki vaaralliset jätteet ja sähköelektroniikka otetaan maksutta vastaan kierrätysasemilla. Kyllästetyn puun polttaminen on kiellettyä.

Kierrättämisessä tavoitteena onkin saada mahdollisimman paljon materiaalia kiertoon, ei polttoon. Lämmityksen yhteydessä puhdasta materiaalia, kuten sanomalehtipaperia tai pakkauspuuta, saa polttaa esimerkiksi takkaa sytytettäessä. Kartonkipakkaukset eivät muovi- ja alumiinikerrosten vuoksi sovellu polttamiseen lainkaan. Muovista ja alumiinista syntyvät palokaasut eivät ole hyväksi tulisijalle ja hiukkasista tulee ympäristöhaittoja.

Lisäluettavaa: