Suoraan sisältöön

Laiturilla-hankkeissa tuotetut raportit

Etelä-Savossa toteutetuissa vapaa-ajan asumisen kehittämishankkeissa tuotetaan ajankohtaista tietoa vapaa-ajan asumisen vaikutuksista maakunnassa. Vapaa-ajan asumisen myötä maakuntaan tulee merkittävästi tuloa ja työpaikkoja sekä henkisiä ja sosiaalisia resursseja.

Kokoamme vapaa-ajan asumisen kehittämishankkeissamme tuotettuja raportteja tälle sivulle.

Artikkelikuva: Visit Finland / Jaakko Tähti


Ruralia-instituutin raportti vapaa-ajan asumisesta Etelä-Savon voimavarana

Vapaa-ajanasukkaiden ja kuntien eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen potentiaali on teemana raportissa, joka tuotettiin Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017–2019 -hankkeen (EAKR) päätteeksi kokoamaan yhteen hankkeen tutkimusosion tulokset ja johtopäätökset.

Linkki raporttiin Kohti dialogia – Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi 


Raportti Mökkilaiturilla-mobiilisovelluksen pilottijakson tuloksista

Mökkilaiturilla-mobiilisovelluksen pilottikokeilu toteutettiin touko-elokuussa 2019 Ruralia-instituutin toimesta. Kokeilu oli osa Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017–2019 -hanketta (EAKR). Kokeilun tavoitteena oli saada käsitys sovelluksen mahdollisuuksista ja rajoitteista vapaa-ajanasukkaiden ja alueen välisen tiedonvaihdon kanavana.

Linkki raporttiin Mökkilaiturilla-mobiilisovelluksen pilottijakson tuloksia


Ruralia-instituutin raportti vapaa-ajan asumisen aluetaloudellisista vaikutuksista Etelä-Savossa

Vapaa-ajan asumisella on Etelä-Savolle keskeinen taloudellinen merkitys, joka tulee todennäköisesti edelleen kasvamaan. Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin marraskuussa 2018 julkaistusta raportista, joka perustuu aikaisempaan kehitykseen, kyselyihin ja asiantuntijoiden näkemyksiin. Tutkimus toteutettiin osana Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017–2019 -hanketta (EAKR).

Linkki raporttiin Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen aluetaloudelliset vaikutukset nykytilanteessa ja tulevaisuuden skenaarioissa


Mökit kuntoon -pilotin loppuraportti

Vuoden 2018 aikana toteutettiin Mikkelin seudulla Mökit kuntoon -pilotti ja neuvonpalvelukokeilu. Pilotti oli yksi Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017–2019 -hankkeen (EAKR) toimenpiteistä. Pilotin loppuraportti on luettavissa tästä.