Suoraan sisältöön

Energiatehokas mökkeily

Energiatehokkuus on energian säästöä

Mökin energiatehokkuudesta kannattaa huolehtia. Se on hyvä keino hillitä asumiskustannuksia, pienentää energiankulutusta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Vapaa-ajanasunnon sähkönkulutukseen vaikuttavat muun muassa lämmitystapa, rakennuksen varustelutaso sekä se, jos mökillä on sähkösauna tai vesijohtovesi. Energiatehokkuuteen satsaaminen kasvattaa vapaa-ajanasunnon jälleenmyyntiarvoa, mutta ennen kaikkea se näkyy omassa kukkarossa.  

Suurin osa vapaa-ajanasuntojen energiankulutuksesta syntyy lämmityksestä, ja noin 40 %:ssa mökeistä on vähintään peruslämpö päällä talvella (Mökkibarometri 2021). Vapaa-ajan asuinrakennusten sähkönkulutus per rakennus on kasvanut vuodesta 2008 2020-luvulle tultaessa 1500 kWh:sta noin 2000 kWh:iin. Vapaa-ajanasunnot muodostavat 5 % kotitalouksien energian loppukäytön kokonaisuudesta. (Motiva) 

Energiankulutusta ja -kustannuksia voidaan vapaa-ajanasunnolla merkittävästi pienentää jopa ilman isoja rakenteellisia uudistuksia. Ensiksi kannattaa katsoa rakennuksen energiankulutusta ja tiiveyttä sekä pyrkiä vähentämään nykyistä energiankulutusta. Se on usein kustannustehokkaampaa kuin uusiin lämmityslaitteisiin investoiminen, etenkin jos rakennus on vanha. 

Kokosimme sinulle vinkkejä vapaa-ajanasuntosi energiatehokkuuden parantamiseen ja -kustannusten vähentämiseen. Toivomme, että löydät täältä sinun mökillesi sopivia keinoja vaikuttaa energiankulutukseen. Jokainen vapaa-ajanasunto on omanlaisensa, ja energiatehokkuustoimia onkin syytä tarkastella mökkikohtaisesti.

Miten voit säästää energiaa mökkeillessä?

Kyselyn tulokset: Etelä-Savon vapaa-ajanasukkaita kiinnostaa pienentää energiankulutustaan

Toteutimme marras-joulukuussa 2023 kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa vapaa-ajan asumisen energiankulutuksen, etätyön ja liikkumisen nykyistä tilannetta. Vastaamalla tähän kyselyyn vapaa-ajanasukkailla oli mahdollisuus osallistua vapaa-ajan asumisen kehittämiseen Etelä-Savossa, kestävän mökkeilyn maakunnassa. Kyselyyn vastasi yhteensä 756 vapaa-ajanasukasta.

Suuri vastaajien määrä kertoo kiinnostuksesta, asian tärkeydestä ja halusta vaikuttaa. Moni Etelä-Savon vapaa-ajanasukas toi kyselyssä esiin, että aihe on tärkeä. Vastausten perusteella vapaa-ajanasukkaita kiinnostavat muun muassa energiansäästö, energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet joita omalla mökillä voi tehdä, liityntäpysäköintikokeiluun osallistuminen ja julkisen sähköauton latausverkoston kasvaminen omalla mökkiseudulla/mökkimatkan varrella. Sujuvien ja luotettavien verkkoyhteyksien tarve nousi myös kyselyssä vahvasti esiin.

Vastauksista ilmeni, ettei energian hinta ainakaan vielä vaikuta mökkeilyyn tai mökillä vietettyyn aikaan. Mökkeily on niin tärkeää, että siitä ei haluta ensimmäisenä tinkiä. Moni vastaaja kommentoi, että mökillä ei ole sähköä tai vesijohtovettä, joten energiankulutusta tai energiatehokkuutta ei tarvitse miettiä. Energia-asioihin voi kuitenkin kiinnittää huomiota myös sähköttömillä kantovesimökeillä. Vapaa-ajanasukkaat toivoivat energia-asioihin liittyen erilaisia vinkkejä, oppaita ja verkkokursseja.

Linkki raporttiin: Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen energiankulutus, etätyöskentely ja liikkuminen 2023

Uusi palvelumme tarjoaa energianeuvontaa mökeille

Tarjoamme maakunnan vapaa-ajanasukkaille vuosina 2024–2025 energianeuvontaa, joka pureutuu mökkien energiatehokkuustoimiin ja antaa mahdollisuuden saada asiantuntijan näkemyksen ja ratkaisuehdotuksen juuri oman mökin energiapulmiin.  Energianeuvontaa saatavilla 11.3.2024 alkaen. Lue lisää täältä.

Etelä-Savo on kestävän mökkeilyn maakunta, jossa edistetään vapaa-ajan asumisen ilmastomyönteisyyttä sekä ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Kannattaa tutustua tarkemmin myös kestävän mökkeilyn sisältöihimme.

Energiatehokas mökkeily -osion on toteuttanut Laiturilla 3 – vapaa-ajan asumisen energiankulutus ja hiilijalanjälki- hanke. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Mikkelin seutuvaliokunta, EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto. Tutustu hankkeeseen lisää.

Hankkeen rahoittajan logot