Suoraan sisältöön

Lupa-asiat & rakentaminen

Haluaisin muuttaa mökille vakituiseksi. Onko tämä mahdollista?

Rakennusluvassa on määritelty rakennuksen käyttötarkoitus ja sen tulee olla kaava-alueella kaavan mukainen. Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii lähes aina asunnon käyttötarkoituksen muutoksen, ja poikkeusluvan päättää mökkikuntasi. Rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta riippuen lupahakemus ratkaistaan joko poikkeamispäätöksellä ja/tai rakennusluvalla. 

Mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää aina lupamenettelyä. Ennen kuin lähdet toteuttamaan muutosprosessia, kannattaa miettiä, täyttääkö oma vapaa-ajanasuntosi muutoksen edellyttämät vaatimukset. Vapaa-ajanasunnon on oltava teknisesti siihen sopiva: energiatehokkuus, eristykset sekä talous- ja jätevesiasiat on oltava rakennusmääräysten mukaiset. Tontin koon tulee olla riittävä. Kannattaa huomioida myös se, että mökkitontille tulee mahtua paloauto – turvallisuus, esteettömyys ja tieyhteydet siis otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksessa.

Lue lisää vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muutoksesta täältä.

Mökillämme on kantovesi saunaan ja mökkiin. Pesuvedet menevät ns. kaivonrenkaan kautta maahan. Onko tämä riittävä tapa käsitellä jätevettä vai mitä tulee tehdä? 

Jätevesien käsittely on tärkeää sekä pohjavesien puhtaana pysymisen vuoksi että lähijärven kuormituksen vähenemisen kannalta. Kuntakohtaiset määräykset kannattaa tarkistaa omasta mökkikunnasta.

Meillä on perinteinen huussi mökillämme. Onko tämä uuden jätevesiasetuksen mukaan riittävä?

Kompostoiva kuivakäymälä riittää, kun se on asianmukaisesti asennettu: suotoneste erotellaan ja käytetään asianmukaisesti ja kiinteä käymäläjäte kompostoidaan kuivikkeen kanssa erillisessä kiinteässä asiassa. Kompostoivasta käymälästä tyhjennettävä massa on valmiiksi kompostoitunutta, joten sen voi siirtää suoraan jälkikompostikasaan kypsymään maanparannuskäyttöä varten tai laittaa koristekasvien juurelle katteeksi sellaisenaan.

Mistä mökin töistä voi saada kotitalousvähennystä? Koskeeko vähennysoikeus vain kiinteistön omistajaa?

Kotitalousvähennys on enintään 2 250 euroa vuodessa/hlö. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa vuodessa/hlö. Saat vähennyksen, kun työ tehdään

  • omassa kodissa
  • vapaa-ajanasunnossa
  • vanhempien tai isovanhempien kodissa.

Asuntoa ei tarvitse omistaa, asuminen tai oma käyttö riittää. Vähennyksen voi saada myös avopuoliso tai lapset.  Tarkemmin asiaa voi tiedustella suoraan verottajalta.

Tutustu lisää Verohallinnon ohjeistukseen kotitalousvähennyksestä.

Mökkiranta pitäisi siistiä ja ruopata. Mitä teen?

Joskus mökin rannat ovat huonommassa kunnossa ja niitä tekee mieli parantaa. Ruoppauksella saa parannettua mökin rantaa, mutta siihen on useita eri säännöksiä, joista sinun on hyvä ottaa selvää. Sinulla on ilmoitusvelvollisuus rannan ruoppaamisesta mökkikuntaasi.

Ruoppaustoimenpiteet tulee aina suunnitella ja toteuttaa huolellisesti, jotta mahdollisilta ympäristöhaitoilta ja naapuririidoilta vältytään. Kannattaa muistaa, että ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–30.4 välisenä aikana, joten kannattaa suunnitella ajoissa rantaremontit mökillä.

Täältä löydät kattavasti lisätietoa rannan ruoppaamisesta.

Mökkimme on vanha ja sitä pitäisi uudistaa, samoin rakentaa uutta varastoa ja kesäkeittiö. Mistä aloitamme? 

Kun tiedätte tarpeenne, kannattaa ottaa yhteyttä rakennussuunnittelijaan, joka tarkistaa rakennuksen kunnon ja remonttitarpeet. Tarvittaessa hän myös tarkistaa rakennusoikeuden uusiin rakennuksiin, auttaa uuden suunnittelussa ja rakennusluvan hakemisessa sekä varsinaisen rakennustyön valvonnassa.

Mökkimme on ollut suvullamme jo noin 50 vuotta, ja meillä voi olla yhtä aikaa kolme sukupolvea paikalla. Tarvitsisimme ulkopuolista apua tilasuunnitteluun ja ideointiin, että kaikilla olisi hyvä olla ja omaa rauhaa. Kenen puoleen voisimme kääntyä? 

Liikkeelle kannattaa lähteä siitä, mitä itse toivotte ja miten mahdolliset kustannukset jaetaan. Sitten suosittelemme ottamaan yhteyttä sisustussuunnittelijaan. He ovat tilasuunnittelun ammattilaisia ja tottuneet tekemään yhteistyötä rakennesuunnittelijoiden kanssa, jolloin päästään hyvään lopputulokseen.

Haluamme muuttaa mökin kylmän terassin lämpimäksi asuintilaksi. Mitä tulisi tehdä ihan ensimmäisenä?

Käyttötarkoituksen muutos edellyttää rakennuslupamenettelyä, joten ensiksi kannattaa ottaa yhteyttä oman kunnan rakennusvalvontaan ja varmistaa asia. Monissa kunnissa on käytössä sähköinen asiointi, josta voi myös pyytää neuvontakäynnin. Jos toimenpide edellyttää lupaa, hankkeelle tarvitaan pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.

Olemme ajatelleet maalata mökin sisäpinnat ja suuren takan. Värit ovat jo mielessä, mutta lopputulos mietityttää…

Netistä löytyy valmiita ohjelmia, joista voi saada suuntaa värien vaikutuksesta ja yhteensopivuudesta, esimerkiksi Tikkurilalta. Värisuunnitelman voi myös tilata sisustussuunnittelijalta, monet heistä tarjoavat tällaista palvelua.

Meillä on pieni sähkötön saunamökki, jonne olisi kiva saada esimerkiksi aurinkosähköt. Miten pääsemme asiassa eteenpäin?

Sähköalan yrityksiltä löytyy näppäriä ratkaisuja pientenkin mökkien aurinkosähköistykseen (esimerkiksi ns. aurinkoarkku). Vaativiin aurinkosähköistyksiin on syytä käyttää alan asiantuntijoita.

Tontillamme on puita ihan sähkölinjan vieressä, miten tällaiset puut saisi kaadettua?

Sähköyhtiöltä voi ja kannattaa kysyä asiasta, mutta tällä hetkellä he eivät tule kaatamaan puita sähkölinjan vierestä, ellei puu ole jo kaatunut linjalle. Tontin omistajan on hankittava metsuri omalla kustannuksellaan. Sähköyhtiön miehet tulevat paikalle kyllä varmistamaan kaatamisen, jolloin vastuu siirtyy samalla heille. Käytännössä kannattaa kysyä suoraan metsuria katsomaan puut ja jos näyttää siltä, että linjalle kaatumisen vaara on olemassa, kannattaa tilata sähköyhtiön miehet kaveriksi.

Kuva: Emilia Hoisko / Visit Finland