Suoraan sisältöön

Mökkielämän edelläkävijä Suomessa ja maailmalla

Laiturilla-hankkeen esittely

Laiturilla-hanke, viralliselta nimeltään Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke, tekee työtä vapaa-ajan asumisen kehittämiseksi Etelä-Savossa, koska mökkeily on merkittävä voimavara maakunnassamme.

Etelä-Savossa vapaa-ajan asuminen on monipaikkaisuuden muodoista erityisen keskeinen elinvoimaan, aluetalouteen ja palvelutarjonnan säilymiseen vaikuttava tekijä: maakunnan lähes 47 000 vapaa-ajanasunnolla on noin 7 miljoonaa yöpymistä vuodessa, ja kausiväestön myötä Etelä-Savon väkimäärä jopa kaksinkertaistuu verrattuna vuodenvaihteen tilastoväkilukuun. Aluekehityksen kannalta vapaa-ajan asuminen on merkittävin mutta samalla voimakkaassa muutoksessa oleva monipaikkaisen asumisen muoto.

Laiturilla-hanke on maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke. Tavoitteena on tukea maakunnan älykästä erikoistumista vapaa-ajan asumisen kehittämiseen ja tutkimukseen luomalla kehittämis- ja osaamiskeskittymä, jossa hyödynnetään maakunnan vahvuuksia vapaa-ajan asumisen alueena. Hankkeessa haetaan ratkaisuja vahvistaa maakunnan elinvoimaa vapaa-ajan asumisena ilmenevän monipaikkaisen asumisen avulla ja edistetään kestävää mökkeilyä. Hankkeen toimintatapana on kehittämis- ja tutkimustoimenpiteiden jatkuva vuorovaikutus. Kehittämistoimien tukena tuotetaan ja käytetään uutta tietoa ja tutkimusta.

Hankkeen toimenpiteillä luodaan vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, kumppanuuteen perustuva yhteistoimintamalli vapaa-ajan asumisen kehittämiseen. Edistetään vapaa-ajanasukkaiden osallistamista mökkiseudullaan. Toteutetaan vapaa-ajan asumisen palveluja tarjoavien yritysten verkostopilotti ja etsitään yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja vapaa-ajan asumisen palvelujen haasteisiin. Vahvistetaan Etelä-Savon brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna sekä vapaa-ajan asumisen kehittämisen ja tutkimuksen osaajana. Vapaa-ajanasukkaille suunnattua viestintää toteutetaan Laiturilla-brändin alla. Lisäksi edistetään monipaikkaista työtä ja etätyön edellytyksiä.

Vapaa-ajanasukkaat ja mökinomistajat sekä vapaa-ajan asumisen palveluja tarjoavat yritykset ovat tärkeitä kohderyhmiämme. Teemme myös yhteistyötä hankealueen kuntien ja erilaisten yhteisöjen kanssa.

Vapaa-ajan asumisen kehittäminen vakiintuu Savonlinnassa

Savonlinnassa vapaa-ajan asumisen kehittämistyö vakiintuu Laiturilla-hankkeen myötä. Tavoitteena on kartoittaa ja perustaa kaupungin ensimmäinen vapaa-ajan asumisen yhteistyöelin pysyvän vapaa-ajanasukastoiminnan toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Savonlinnan osahanketta toteuttaa Savonlinnan Hankekehitys Oy. Lue lisää Savonlinnan osahankkeesta tästä.

Vapaa-ajan asumisen palveluja Savonlinnassa löydät VisitSavonlinnan palveluhakemistosta.

Ruralia-instituutti tutkii ja selvittää

Hankkeen tutkimusosiossa, jonka toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, selvitetään vapaa-ajanasukkaiden mökkipaikkasuhdetta ja sen muutoksia sekä siihen liittyvää vapaa-ajanasukkaiden halukkuutta toimia mökkeilyalueensa kehittäjinä. Uusi tieto tukee kehittämistoimenpiteitä.

Ruralia-instituutin hanke-esittelyyn pääset tästä.


Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke

Päätoteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat:
Helsingin yliopiston Ruralia-insituutti
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Ohjelma-aika:
1.9.2019–31.8.2022

Rahoituksen myöntävä viranomainen:
Etelä-Savon maakuntaliitto

EAKR-rahoituksen osuus:
934 154 €

Artikkelikuva: Visit Saimaa

Rahoittajan logot