Suoraan sisältöön

Mökkielämän edelläkävijä Suomessa ja maailmalla

Laiturilla ETVA -hankkeen esittely

Teemme työtä vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden kehittämiseksi Etelä-Savossa, koska vapaa-ajan asuminen on maakunnallemme merkittävä voimavara. Tällä hetkellä käynnissä on kestävän liikkumisen edistämiseen keskittyvä ETVA-hanke, viralliselta nimeltään ETVA - Etelä-Savon vapaa-ajan asumiseen liittyvän kestävän liikkumisen selvittäminen, edistäminen ja ohjaaminen.

Etelä-Savo on Suomen suurimpia monipaikkaisuuden ja vapaa-ajan asumisen maakuntia, jossa 2/3 vapaa-ajanasukkaista tulee maakunnan ulkopuolelta. Mökkimatkoja tehdään alueelle ja alueella erittäin paljon. Matkoihin käytetään yleisimmin henkilöautoja, sillä vaihtoehtoja sille on käytettävissä niukasti. Mökkeilyn hiilijalanjälki muodostuu suurimmaksi osaksi mökkimatkoista, muilta osin vapaa-ajanasunnon rakentamisesta, varustelusta ja käytöstä. Selvityksen mukaan Etelä-Savon vapaa-ajan asumisesta aiheutuvat päästöt ovat noin 400 kiloa/vuosi/vapaa-ajanasukas. Toimet ilmastoystävällisempien mökkimatkojen edistämiseksi ovat tarpeen, jotta voidaan edistää sekä valtakunnallisten hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista että vapaa-ajan asumisen tulevaisuutta maakunnassa. 

Hankkeen tavoitteita ovat: 1) Lisätään tieto- ja kokemuspohjaa kestävästä monipaikkaisuudesta vapaa-ajan asumiseen liittyvän kestävän liikkumisen edistämisen kautta, 2) edistetään monipaikkaisuuteen liittyviä kestäviä ratkaisuja mökkimatkojen osalta, 3) vahvistetaan monipaikkaisuuteen liittyviä verkostoja ja vapaa-ajanasukkaiden osallisuutta ja 4) vahvistetaan kestävän monipaikkaisuuden asemaa maakunnan kehittämisen keskiössä sekä alueen tunnettuutta kestävän vapaa-ajan asumisen maakuntana. 

Konkreettiset toimenpiteet ovat kestävien liikkumisvalintojen edistämistä palvelujen ja toimintatapojen keinoin, liityntäpysäköintikokeilun valmistelu sekä kestävien liikkumisvalintojen edistäminen viestinnällisin keinoin, tiedollisella ohjauksella. 

Tuloksena syntyy saatavuuskartta vaihtoehtoisten energiamuotojen latauspisteistä, selvitys yksityisomisteisten latauspisteiden laajemmasta käytöstä, liityntäpysäköintikokeilusuunnitelma sekä vapaa-ajanasukkaiden kasvanut tietoisuus kestävistä liikkumisvaihtoehdoista ja halukkuus tehdä ilmastoviisaampia valintoja. Selvitys- ja valmistelutyöt luovat pohjan kokeilujen toteuttamiselle. Ne myös laajentavat käsitystä käytettävissä olevista vaihtoehdoista alueen sisäisen saavutettavuuden parantamiseksi. 

Viestintään, vapaa-ajanasukkaiden tiedolliseen ohjaukseen ja tuloksista tiedottamiseen käytetään olemassa olevia, vapaa-ajanasukkaille suunnattuja viestintäkanavia, Laiturilla.fi-verkkosivustoa ja Laiturilla-somekanavia. Niillä on jo suuri yleisö ja seuraajajoukko, ja ne toimivat myös vapaa-ajanasukkaiden osallistamisen kanavina. 

Kuva: Visit Saimaa

ETVA - Etelä-Savon vapaa-ajan asumiseen liittyvän kestävän liikkumisen selvittäminen, edistäminen ja ohjaaminen 

Toteuttaja:
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Ohjelma-aika:
1.9.2022–31.3.2023 

Rahoittaja
Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha

AKKE-rahoituksen osuus:
64 642 €

Toteutusalue:
Mikkelin seutu