Suoraan sisältöön

Mökkielämän edelläkävijä Suomessa ja maailmalla

Kestävän mökkeilyn ABC -hankkeen esittely

Teemme työtä vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden kehittämiseksi Etelä-Savossa, koska vapaa-ajan asuminen on maakunnallemme merkittävä voimavara. Tällä hetkellä on käynnissä vastuullisen vapaa-ajan asumisen edistämiseen keskittyvä Kestävän mökkeilyn ABC -hanke. 

Vapaa-ajan asumisella on suoria vaikutuksia luontoon ja ympäristöön, paikallisiin yhteisöihin, kulttuurisiin käytäntöihin ja aluetalouteen. Mökkeilyn hiilijalanjälki muodostuu energiankulutuksesta, liikkumisesta sekä tavaroiden ja palvelujen käytöstä. Suomella on valtakunnallinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä – tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan myös vapaa-ajanasukkaiden panosta. Kestävän mökkeilyn konseptin avulla ohjaamme vapaa-ajanasukkaita edistämään vastuullisuutta ja vähäpäästöisyyttä omassa mökkeilyssään sekä juurruttamaan näitä toimintatapoja myös seuraavaan mökkeilijäsukupolveen. Kestävän mökkeilyn edistäminen vahvistaa ja uusintaa suomalaista mökkeilykulttuuria ja varmistaa sen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä – se on tulevaisuuden ennakointia.  

Etelä-Savo on yksi Suomen suurimpia vapaa-ajan asumisen maakuntia: lähes 50 000 vapaa-ajanasunnolla on keskimäärin 4,7 säännöllistä käyttäjää, jotka viettävät mökillä keskimäärin 103 vuorokautta vuodessa. Maakunnassa on konseptoitu ja edistetty kestävää mökkeilyä vuodesta 2015 lähtien jo useissa hankkeissa. Nyt kestävän mökkeilyn konseptimme kootaan oppaaksi vapaa-ajanasukkaille ja kaikille mökkeilystä kiinnostuneille. 

Hankkeen tavoitteita ovat: 1) Kootaan kestävän mökkeilyn konsepti ja toimintamallit Kestävän mökkeilyn ABC -julkaisuksi, 2) jalkautetaan kestävän mökkeilyn konseptia ja toimintamalleja alueen vapaa-ajanasukkaille, 3) vahvistetaan Etelä-Savon tunnettuutta kestävän mökkeilyn maakuntana tavoitellen erityisesti valtakunnallista medianäkyvyyttä ja vahvistetaan siten maakunnan asemaa kestävän mökkeilyn edelläkävijänä. 

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat muun muassa julkaisun tuottaminen, kestävän mökkeilyn esitteleminen vapaa-ajanasukkaille kesän 2023 tapahtumissa ja ansaitun medianäkyvyyden suunnitelmallinen ja aktiivinen kasvattaminen. 

Tuloksena syntyy julkaisu "Kestävän mökkeilyn ABC", joka kokoaa yhteen kestävän mökkeilyn konseptin ja toimii konkreettisena oppaana vapaa-ajanasukkaille toteuttaa omassa mökkeilyssään vastuullista vapaa-ajan asumista edistäviä asioita. Julkaisu toteutetaan digitaalisena ja printtiversiona. Jalkauttamisen tuloksena kasvaa vapaa-ajanasukkaiden tietoisuus siitä, että heidän on tärkeää toimia itse vastuullisuuden lisäämiseksi. Ansaitun medianäkyvyyden lisäämisen tuloksena Etelä-Savossa tehtävä vapaa-ajan asumisen kehittämistyö ja kestävän mökkeilyn konsepti tunnetaan entistä laajemmin myös valtakunnallisesti. 

Viestinnässä, vapaa-ajanasukkaiden tiedollisessa ohjauksessa ja tuloksista tiedottamisessa hyödynnetään olemassa olevia, vapaa-ajanasukkaille suunnattuja viestintäkanavia, Laiturilla.fi-verkkosivustoa ja Laiturilla-somekanavia. Niillä on jo suuri yleisö ja seuraajajoukko, ja ne toimivat myös vapaa-ajanasukkaiden osallistamisen kanavina.  

Kestävän mökkeilyn ABC -julkaisu on valmistuttuaan julkisesti saatavilla digitaalisena ja printtiversiona. 

Kestävän mökkeilyn ABC -hanke

Toteuttaja:  
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy 

Ohjelma-aika 
1.4.–30.9.2023 

Rahoittaja: 
Etelä-Savon maakuntaliitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha 

AKKE-rahoituksen osuus:  
55 407 € 

Toteutusalue: 
Mikkelin seutu 

Hankkeen logot