Suoraan sisältöön
Monille mökkeilijöille on itsestään selvää, että mökillä sielu lepää, mieli rauhoittuu ja keho rentoutuu. Selvitimme, mitä tutkimustieto kertoo mökkeilyn vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimustiedon pohjalta väitämme, että mökkeily voi tarjota merkittävän väylän kansanterveyden tukemiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Mökkiläiset voivat omilla toimillaan vaikuttaa mökiltä saataviin terveyshyötyihin.

Julkaistu 09.06.2022

Kati Pitkänen ja Riikka Puhakka: Mökkeily parantaa terveyttä ja lisää hyvinvointia

Monille mökkeilijöille on itsestään selvää, että mökillä sielu lepää, mieli rauhoittuu ja keho rentoutuu. Selvitimme, mitä tutkimustieto kertoo mökkeilyn vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimustiedon pohjalta väitämme, että mökkeily voi tarjota merkittävän väylän kansanterveyden tukemiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Mökkiläiset voivat omilla toimillaan vaikuttaa mökiltä saataviin terveyshyötyihin.

Luonnon moninaiset terveys- ja hyvinvointihyödyt

Mökkeilyn terveys- ja hyvinvointihyödyt linkittyvät vahvasti luontoon. Uutta tutkimustietoa luonnon ratkaisevasta merkityksestä ihmisten henkiselle, fyysiselle ja sosiaaliselle terveydelle ja hyvinvoinnille saadaan jatkuvasti.

Luonnossa oleskelun on havaittu muun muassa parantavan mielialaa ja itsetuntoa, vähentävän kielteisiä tuntemuksia ja lisäävän henkistä hyvinvointia. Myös tarkkaavaisuus, ongelmanratkaisukyky ja keskittyminen paranevat luonnossa. Luonto vaikuttaa meihin myös fyysisesti: verenpaine, sydämen syke ja lihasjännitys alenevat luonnon keskellä. Tutkimuksessa on havaittu, että jo 15–20 minuuttia luonnossa riittää laskemaan verenpainetta ja lisäämään elinvoimaisuutta.

Luonnolla on myös pidempikestoisia vaikutuksia terveyteen. Tutkimusten perusteella laaja altistuminen luonnon monimuotoiselle mikrobistolle on hyödyllistä immuunipuolustukselle ja suojaa allergioiden ja autoimmuunisairauksien kehittymiseltä. Lisäksi luonto motivoi liikkumaan, mikä pitää yllä toimintakykyä ja ehkäisee monia terveysongelmia.

Luonto vaikuttaa myönteisesti myös sosiaaliseen hyvinvointiin. Yhteiset luontoharrastukset ja -kokemukset lisäävät ihmisten välistä vuorovaikutusta ja vahvistavat siteitä perheiden, ystävien ja yhteisöjen välillä. Luonnon rauhassa on usein helpompi avata sydäntään ja jakaa huolia, murheita ja iloja kuin arjen kiireiden keskellä.

Mökki koko kansan porttina luontoon

Suomi on yksi maailman mökkirikkaimmista maista väestöön suhteutettuna. Mökki tarjoaa jopa 2,4–2,9 miljoonalle suomalaiselle säännöllisen kosketuksen luontoon. Yhteiskunnan muutoksista huolimatta mökkeily on säilyttänyt suosionsa suomalaisia yhdistävänä tekijänä. Viime vuosina mökkien käyttöaste on kasvanut ja yhä useampaa mökkiä käytetään ympäri vuoden. Luonnon tarjoamien fyysisten, henkisten ja sosiaalisten hyvinvointi- ja terveyshyötyjen ansiosta mökeillä voi olla merkittäviä vaikutuksia kansanterveyteen.

Erityisen merkittävä mökkien tuoma kosketus luontoon on kaupunkiympäristössä asuville. Lähitulevaisuudessa kaupungissa asuvien ihmisten osuus Suomessa kasvaa nopeasti. Tiivistyvissä kaupungeissa on entistä haastavampaa löytää terveyttä tukevia luontoympäristöjä. Maaseudun vapaa-ajan asunnot voivat siten tarjota väylän kaupunkilaisten luontoyhteyden tukemiseen. Tutkimusten mukaan kaupungeissa asuvat ovat myös aktiivisimpia mökkien käyttäjiä.

Kaupungistumisen ohella Suomen väestörakenne ikääntyy entistä voimakkaammin. Vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden osuuden ennakoidaan olevan jo yli neljännes maan väkiluvusta. Ikääntyvät ja eläkeläiset ovat ahkeria mökkeilijöitä. Erityisesti ikääntyvät miehet harrastavat usein mökillä terveytensä ja toimintakykynsä kannalta hyödyllistä puuhastelua, mikä ylläpitää heidän toimintakykyään. Fyysisellä aktiivisuudella ja luonnossa oleskelulla on tärkeä merkitys ikääntyvän väestön henkisen hyvinvoinnin ja fyysisen terveyden ja sairauksien ehkäisyn kannalta.

Kati Puhakka mökkeilee
Riikka Puhakka nauttimassa järviluonnosta
Sienestys kuuluu mökkielämään
Kati Pitkänen sienimetsällä

Miten voit vahvistaa mökkeilyn hyötyjä hyvinvoinnille?

Tutkimusten perusteella mökkeilyn terveyshyötyjä voi vahvistaa kiinnittämällä huomiota seuraaviin terveyttä lisääviin tekijöihin.

  1. Vietä aikaa ulkona niin paljon kuin mahdollista, liiku, möyri ja puuhastele mökin pihapiirissä, metsissä ja vesillä. Hakkaa halkoja, äläkä pelkää hikoilua tai multaa kynsien alla, mutta muista myös rentoutua vaikkapa maisemaa katsellen
  2. Pidä mökin pihapiiri luonnonläheisenä ja monimuotoisena. Suosi ja säilytä luonnonmukaisia kasveja, nauti luonnon antimista, tarkkaile muutoksia luonnossa ja seuraa eläinten ja lintujen touhuja
  3. Käy usein mökillä ja vietä siellä kerrallaan pitkiä aikoja. Mieti millä keinoilla voisit pidentää mökillä oleskelua
  4. Nauti mökillä mahdollisuudesta viettää rauhassa aikaa yhdessä perheen ja ystävien kanssa

Kati Pitkänen, mökkitutkija Suomen ympäristökeskuksesta ja satunnainen sukumökkeilijä

Riikka Puhakka, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin erikoistunut tutkija Helsingin yliopistosta ja aktiivinen oman mökin käyttäjä

Lue lisää tutkimuksesta Yhteiskuntapolitiikka-lehden artikkelista ”Tukeeko mökkeily kansanterveyttä?” ja laita seurantaan tutkijoiden Twitter-tilit @kati_pitkanen ja @PuhakkaRiikka

Tapahtumavinkki: osallistu Laiturilla-seminaariin 17.6.2022 Mikkelissä tai Teamsissa. Vapaa-ajan asumisen seminaari on maksuton ja kaikille avoin. Tervetuloa!

Jaa kirjoitus