Suoraan sisältöön

Julkaistu 14.09.2021

Vapaa-ajanasukkaiden ostovoima ratkaisevaa Etelä-Savon yrityksille

Pandemian vauhdittamalla mökkibuumilla on merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia Etelä-Savon elinvoimaisuuteen. Etelä-Savon mökeistä melkein 70 % eli lähes 33 000 on maakunnan ulkopuolella asuvien omistuksessa. Vakituiset asukkaat vähentyvät maakunnassa, mutta vapaa-ajanasukkaat paikkaavat tilannetta – heidän osuutensa suhteessa alueen väestöön on jo 42 %. Vapaa-ajanasukkaat auttavat pitämään yllä kulutuskysyntää ja ostovoimaa. Tällä on ratkaiseva merkitys seudun palveluiden, työpaikkojen ja yritystoiminnan kannalta.

Vuoden 2021 mökkibarometrin mukaan vapaa-ajanasunnolla vietetty aika on pidentynyt merkittävästi: mökillä vietetään keskimäärin jo 103 vuorokautta vuodessa, kun viisi vuotta sitten määrä oli 79. Vapaa-ajanasukkaat kuluttavat päivittäistavaroihin mökkivuorokautta ja kotitaloutta kohden keskimäärin 30 euroa. Etelä-Savossa tämä tarkoittaa yhteensä noin 157 miljoonaa euroa vuodessa. Rakentamiseen ja kunnostamiseen kuluu vuosittain keskimäärin 3500 euroa mökkiä kohden, ja muihin tavaroihin ja palveluihin 663 euroa.

Etelä-Savon yritykset tiedostavat vapaa-ajanasukkaiden merkityksen liiketoiminnalleen, selvisi Mikkelin kehitysyhtiö Miksein tuoreessa suppeassa kartoituksessa. Mökkeilijät työllistävät suoraan ja välillisesti ihmisiä monella eri sektorilla, ja heidän suuri osuutensa yritysten asiakaskunnassa vaikuttaa suoraan henkilöstön ja uusien työpaikkojen määrään. ”Yrittäjät haluavat kantaa sosiaalista vastuuta. Eräs yrittäjä kertoi, että kesäkauden tuloksen ansiosta heidän yrityksensä voi työllistää henkilökuntansa ympärivuotisesti. Toinen mainitsi, että mökkeilijät ovat ainoa syy, miksi heidän yrityksensä ylipäätään on vielä Etelä-Savossa”, kommentoi projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikseistä.   

Mökkeilijät haluavat palvelua – yritykset vastaavat kysyntään

Uuden mökkeilysukupolven tarpeet poikkeavat perinteisistä. Vapaa-ajanasuntoja Etelä-Savosta ostavat nyt etenkin noin nelikymppiset pääkaupunkiseutulaiset, jotka ovat tottuneita ja halukkaita ostamaan palveluita. Tämä näkyy muun muassa kotiinkuljetuspalveluiden kysynnässä.

”Kotiinkuljetusta tehdään jopa veneellä satamasta mökkilaiturille. Eräs yrittäjä puolestaan kertoi pitävänsä erikoistavarakauppansa auki sunnuntaisin vain ja ainoastaan mökkeilijöiden toiveesta. Laajennetusta aukiolosta pääsemme nauttimaan me paikallisetkin”, Pihkala toteaa.

Mökkibuumin vaikutukset näkyvät Etelä-Savossa todennäköisesti pitkään. Uusi sukupolvi on vastikään päässyt mökkeilyn makuun eikä luovu siitä heti. Juuri hankittujen tonttien ja mökkien rakentaminen valmiiksi on vuosien projekti. Esimerkiksi rakennus- ja remonttitöissä käytetään paikallisia ammattilaisia, jotka myös hankkivat tuotteita alueen yrityksiltä. ”Kyselyssä nousi esiin, että rakennusvalvonta voisi vielä helpottaa mökkiläisten rakennushankkeita. Lupa-asioissa tarvitaan nykyistä enemmän neuvontaa ja lupakäytäntöjä tulisi sujuvoittaa.”

Etätyön yleistyessä tietoliikenneyhteydet entistä tärkeämpiä

Pandemia on lisännyt selvästi myös etätyötä mökeillä: vuonna 2020 etätyötä teki mökillä 43 % niistä, joille tämä oli mahdollista, kun viisi vuotta aikaisemmin osuus oli vain 7 %. Tietoliikenneyhteyksillä on suora yhteys etätyön tekemiseen mökillä ja siten vaikutusta siihen, kuinka pitkään vapaa-ajanasunnolla viivytään. Jo ostovaiheessa etsitään etätyöhön soveltuvia mökkejä ja tietoliikenneyhteydet testataan mökkinäytöissä. Etelä-Savolla on yhteyksissä kuitenkin kirittävää: valokuituyhteys on Luonnonvarakeskus Luken v. 2017 selvityksen mukaan saatavilla Etelä-Savossa vain 20,6 % kausiväestöstä. Luku on alhaisin koko maassa.

”Kun ympärivuotinen mökkeily lisääntyy etätyön myötä, vapaa-ajanasukkaiden merkitys Etelä-Savon elinvoimaisuudelle kasvaa entisestään. Tämä edellyttää kuitenkin, että vastaamme vapaa-ajanasukkaiden muuttuviin tarpeisiin. Alueen yhteinen tahtotila ja toimet vapaa-ajan asumisen kehittämiseksi ovat tässä avainasemassa”, Pihkala päättää.

Lisätiedot

Tuula Pihkala, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 603, tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hanke eli Laiturilla 2 -hanke tekee työtä vapaa-ajan asumisen kehittämiseksi Etelä-Savossa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto. Lisää tietoa hankkeesta ja vapaa-ajan asumisesta Etelä-Savossa www.laiturilla.fi sekä Facebookissa ”Laiturilla – mökkeilijän asialla” ja Instagramissa @laiturilla.fi.

Artikkelikuva: Visit Finland / Anne Saarinen