Suoraan sisältöön

Julkaistu 08.06.2018

Vapaa-ajan asumisen tulevaisuudelle haetaan yhteistä tavoitetilaa Etelä-Savossa

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on selvittänyt vapaa-ajan asumisen vaikutuksia Etelä-Savon aluetalouteen nykytilanteessa ja vuoteen 2030 mennessä. Selvityksessä tarkasteltiin vaikutuksia yksityiseen kulutukseen sekä työllisyyteen ja simuloitiin näiden kehittymistä realistisen, optimistisen tai pessimistisen skenaarion toteutuessa. Tuloksia esiteltiin Laiturilla-foorumissa 8.6.2018, ja samalla alueen eri toimijoita heräteltiin pohtimaan yhdessä sitä, mihin suuntaan vapaa-ajan asumista halutaan maakunnassa kehittää.

Etelä-Savo on Suomen toiseksi suurin mökkimaakunta, ja vapaa-ajan asuminen lisää etenkin sesonkiaikoina väestön määrää ja yksityistä kulutusta alueella. Ruralia-instituutin toteuttaman selvityksen mukaan vapaa-ajan asumisen vaikutus yksityiseen kulutukseen on Etelä-Savossa nykyisellään noin 157 miljoonaa euroa, ja työllisyysvaikutus noin 309 henkilötyövuotta. – Tämä pitää sisällään ainoastaan maakunnan ulkopuolelta tulevat vapaa-ajan asukkaat ja heidän rahankäyttönsä, joten todellisuudessa vaikutukset ovat vielä suuremmat, huomauttaa tutkija Susanna Kujala.

Talousvaikutusten kehitystä tarkasteltiin selvityksessä RegFin-simulointimallin avulla. Realistisessa skenaariossa vapaa-ajan asukkaiden määrä, yöpymisvuorokaudet ja palveluiden käyttö kehittyisivät viime vuosien suuntaisesti. Tällöin vapaa-ajan asumisen vaikutus yksityiseen kulutukseen olisi vuonna 2030 Etelä-Savossa noin 180 miljoonaa euroa. Optimistisessa skenaariossa kasvu voimistuisi entisestään ja vaikutus nousisi noin 200 miljoonaan euroon, kun taas pessimistisessä skenaariossa se laskisi noin 143 miljoonaan euroon. Vapaa-ajan asumisen työllistävä vaikutus Etelä-Savossa olisi optimistisen skenaarion toteutuessa vuonna 2030 noin 391 henkilötyövuotta, ja pessimistisen skenaarion mukaan 283 henkilötyövuotta. – Tulokset ovat suuntaa-antavia, mutta kuvaavat hyvin sitä, millaisia vaikutuksia syntyy, jos esimerkiksi vapaa-ajan asumiseen maakunnassa panostetaan ja mökkeilyn suosio jatkuu, Kujala toteaa.

Tutkija Manu Rantanen Ruralia-instituutista on tarkastellut vapaa-ajan asumista sekä mökkiläisten ja paikallisten toimijoiden välisiä suhteita Etelä-Savossa historiallisten lehtiaineistojen perusteella. – Vapaa-ajan asuminen ja siihen suhtautuminen on muuttunut paljon viimeisen sadan vuoden aikana. Myös tulevaisuudessa muutokset voivat olla suuria, sillä sekä Etelä-Savo että vapaa-ajan asuminen ovat jatkuvassa muutostilassa. Toivottuun kehityssuuntaan liittyy moninaisia intressejä. Siksi olisi tärkeää muodostaa yhteinen näkemys siitä, minne pyritään pitemmällä tähtäimellä. Halutaanko jatkuvasti lisätä vapaa-ajan asuntojen rakentamista? Kuinka tämä voisi tapahtua ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla siten, että samalla alueen yritykset hyötyisivät kasvusta, Rantanen kysyy. – Laiturilla-foorumin konsepti mahdollistaa paikallisten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden sekä päättäjien, yrittäjien ja kehittäjien yhteisen pohdinnan siitä, millainen on vapaa-ajan asumisen toivottu tulevaisuus Etelä-Savossa.

Selvityksistä ja Laiturilla-foorumista saatuja näkemyksiä hyödynnetään vapaa-ajan asumisen tulevassa kehittämistyössä Etelä-Savossa. – Ajantasaisen tutkimustiedon ja tulevaisuuden skenaarioiden avulla voimme kohdentaa vapaa-ajan asumisen kehittämishankkeemme toimenpiteitä tarkasti, projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikseistä toteaa. – Laiturilla-foorumissa käynnistetty vuoropuhelu eri toimijoiden kesken jatkuu tältä pohjalta hankkeen edetessä.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Tuula Pihkala, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, puh. 0440 361 603, tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi
Tutkija Susanna Kujala, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, puh. 050 415 1158, susanna.kujala@helsinki.fi
Tutkija Manu Rantanen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, puh. 044 525 5890, manu.rantanen@helsinki.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017–2019 -hankkeen tärkein tavoite on tukea maakunnan kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi. Hankkeen päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajia ovat Savonlinnan Hankekehitys Oy sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittavat Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto, Mikkelin seutuvaliokunta, Savonlinnan kaupunki ja Helsingin yliopisto. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.