Suoraan sisältöön

Julkaistu 13.09.2022

Vapaa-ajan asumisen kehittämistyömme jatkuu: kestävä liikkuminen ja ilmastoystävälliset mökkimatkat

Laiturilla-hankkeilla teemme työtä vapaa-ajan asumisen ja monipaikkaisuuden kehittämiseksi Etelä-Savossa, koska vapaa-ajan asuminen on maakunnallemme merkittävä voimavara. Elokuussa päättyi kolmevuotinen Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi -hankkeemme. Syyskuussa käynnistyi kestävän liikkumisen edistämiseen keskittyvä ETVA-hanke, viralliselta nimeltään ETVA - Etelä-Savon vapaa-ajan asumiseen liittyvän kestävän liikkumisen selvittäminen, edistäminen ja ohjaaminen

Seuraavat seitsemän kuukautta keskitymme erityisesti kestävään liikkumiseen ja ilmastoystävällisempiin mökkimatkoihin. Etelä-Savo on Suomen suurimpia vapaa-ajan asumisen maakuntia, jossa 66 prosenttia vapaa-ajanasukkaista tulee maakunnan ulkopuolelta. Mökkimatkoja tehdään alueelle ja alueella erittäin paljon. Matkoihin käytetään yleisimmin henkilöautoja, sillä vaihtoehtoja sille on käytettävissä niukasti.

Vapaa-ajan asumisen hiilijalanjälki muodostuu vapaa-ajanasunnon rakentamisesta, varustelusta, käytöstä sekä mökille matkustamisesta. Selvityksen mukaan Etelä-Savon vapaa-ajan asumisesta aiheutuvat päästöt ovat noin 400 kiloa/vuosi/vapaa-ajanasukas (lähde: Etelä-Savon matkailun alueellinen hiilijalanjälkilaskenta). Isoimman osan päästöistä muodostavat mökkimatkat. Toimet ilmastoystävällisempien mökkimatkojen edistämiseksi ovat siis tarpeen, jotta voidaan edistää sekä valtakunnallisten hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista että vapaa-ajan asumisen tulevaisuutta maakunnassa. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on Sitran mukaan 10 300 kiloa vuodessa, ja hiilijalanjälki tulisi puolittaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen vuoksi. Hanketyömme toimenpiteillä pystymme vahvistamaan Etelä-Savon asemaa kestävän mökkeilyn maakuntana tulevaisuudessakin.  

Lue lisää kestävästä mökkeilystä.

ETVA-hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

ETVA - Etelä-Savon vapaa-ajan asumiseen liittyvän kestävän liikkumisen selvittäminen, edistäminen ja ohjaaminen -hanke tehdään Laiturilla-brändin alla. Toteuttajana on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja toiminta-alue on Mikkelin seutu eli Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala. Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahasta. Olemme aloittaneet myös seuraavan monivuotisen Laiturilla-hankkeen suunnittelutyön, jonka hyödyllisenä pohjatietona toimii nyt käynnistynyt ETVA-hanke.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Lisätään tieto- ja kokemuspohjaa kestävästä monipaikkaisuudesta vapaa-ajan asumiseen liittyvän kestävän liikkumisen edistämisen kautta.
  • Edistetään monipaikkaisuuteen liittyviä kestäviä ratkaisuja mökkimatkojen osalta.
  • Vahvistetaan monipaikkaisuuteen liittyviä verkostoja ja vapaa-ajanasukkaiden osallisuutta.
  • Vahvistetaan kestävän monipaikkaisuuden asemaa maakunnan kehittämisen keskiössä sekä alueen tunnettuutta kestävän vapaa-ajan asumisen maakuntana. 

Konkreettiset toimenpiteet ovat kestävien liikkumisvalintojen edistämistä palvelujen ja toimintatapojen keinoin, liityntäpysäköintikokeilun valmistelu sekä kestävien liikkumisvalintojen edistäminen viestinnällisin keinoin, tiedollisella ohjauksella. 

Tuloksena syntyy Etelä-Savon saatavuuskartta vaihtoehtoisten energiamuotojen latauspisteistä, selvitys yksityisomisteisten latauspisteiden laajemmasta käytöstä, liityntäpysäköintikokeilusuunnitelma sekä vapaa-ajanasukkaiden kasvanut tietoisuus kestävistä liikkumisvaihtoehdoista ja halukkuus tehdä ilmastoviisaampia valintoja. Selvitys- ja valmistelutyöt luovat pohjan kokeilujen toteuttamiselle. Ne myös laajentavat käsitystä käytettävissä olevista vaihtoehdoista alueen sisäisen saavutettavuuden parantamiseksi. 

Viestintään, vapaa-ajanasukkaiden tiedolliseen ohjaukseen ja tuloksista tiedottamiseen käytetään olemassa olevia, vapaa-ajanasukkaille suunnattuja viestintäkanavia, Laiturilla.fi-verkkosivustoa ja Laiturilla-somekanavia. Niillä on jo suuri yleisö ja seuraajajoukko, ja ne toimivat myös vapaa-ajanasukkaiden osallistamisen kanavina.

Uudessa Laiturilla-hankkeessa keskitytään mökkimatkoihin.

Tule mukaan edistämään vapaa-ajan asumisen kestävämpää liikkumista ja ilmastoviisaita ratkaisuja

Kuljetko mökille julkisilla kulkuvälineillä tai biokaasu- tai sähköautolla? Onko käytössäsi mökkiseudulla ”mökkiauto”, jonka luokse liikut maakunnan ulkopuolelta esimerkiksi linja-autolla tai junalla? Veneiletkö sähköveneellä? Vietätkö mökillä yhtäjaksoisesti pidempiä ajanjaksoja pienentääksesi mökkeilysi hiilijalanjälkeä? Onko sinulla aiheeseen liittyen jotain muuta kerrottavaa, jonka haluaisit jakaa muille vapaa-ajanasukkaille?

Jos vastasit yhteenkään kysymykseen kyllä, osallistu kanssamme Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen kestävän liikkumisen edistämiseen. Toteutamme Laiturilla.fi-sivustolle ja sosiaaliseen mediaan vapaa-ajanasukkaiden omiin kokemuksiin pohjautuvia kertomuksia kestävämmästä liikkumisesta ja etsimme tähän vapaaehtoisia vapaa-ajanasukkaita. Ota yhteyttä meihin ja keskustellaan lisää – aikataulu toteutukselle on joustava.

Lisätietoja:

Tuula Pihkala

projektipäällikkö

tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi

Veera Kinnunen

projektiassistentti

veera.kinnunen@mikseimikkeli.fi