Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.12.2021

Savonlinnan seudun palvelukyselymme kiinnosti laajasti

Vapaa-ajan asumista ja monipaikkaisuutta edistävä Laiturilla-hanke toteutti Savonlinnan seudun palvelutarjontaa ja palveluiden tärkeimpiä kehittämiskohteita kartoittavan kyselyn. Kysely oli auki kuusi viikkoa (8.11.-12.12.2021). Vastauksia saatiin yhteensä 172 kappaletta. Kyselyyn vastasi sekä vakituisia että vapaa-ajanasukkaita.


- Kyselyn suosio oli ilahduttavaa. Koti- ja mökkikaupunki Savonlinnan kehittäminen kiinnostaa ihmisiä. Avovastauksissa saimme pitkiä analyyseja ja hyvin perusteltuja ehdotuksia, kiittelee Veera Riikonen kyselyn toteuttaneesta Savonlinnan Hankekehitys Oy:stä, joka toimii Laiturilla-hankkeessa etätyökoordinaattorina.


Tiestön kunto puhututtaa, paikallisliikenteen järjestäminen kirvoitti kommentteja ja parannusehdotuksia


Liikkuminen koetaan hyvin henkilökohtaisesti. Paljon puhututtivat tiestön paikoin huono kunto, kevyen liikenteen väylät ja erityisen vaaralliset tieosuudet. Kevyen liikenteen väylien lisäämistä perusteltiin arkiliikunnan helpottumisella sekä jalankulku- ja pyöräilyturvallisuuden parantumisella. Toisaalta vähemmän liikennöityjen teiden heikompaa kuntoa myös ymmärrettiin ja niiden ei oletettukaan olevan pääväylien veroisia.


Savonlinnan paikallis- ja lähiliikenteen kehittämiseen suorastaan tulvi ehdotuksia, melkein sadan kommentin verran. Erityisesti ilta- ja viikonloppuvuorojen puutetta harmiteltiin. Kulttuuririennot voivat jäävät kokematta ja harrastusmahdollisuudet käyttämättä, jos käytössä ei ole omaa autoa. Ratkaisuina ehdotettiin kimppakyytejä. Yli puolet (52 %) vastaajista ei käytä koskaan julkista liikennettä Savonlinnan alueella.


Etätöitä tehty runsaasti


Yli puolet (51 %) kaikista vastaajista oli tehnyt etätöitä vuoden 2021 aikana. Seudun tulevaisuuden kannalta merkittävää on, että jatkossakin etätöitä halutaan tehdä. Melkein puolet (46 %) haluaisi tehdä niitä 2-3 päivää viikossa. Peräti kolmasosa (32 %) haluaisi tehdä etätöitä täysipäiväisesti (4-5 päivää viikossa).


- Kyselyn tulokset vahvistivat käsitystämme siitä, että lisääntynyt etätöiden tekeminen on tullut jäädäkseen ja että vapaa-ajanasunnot ovat suosittu tukikohta. Mökillä on vaivatonta viettää pitkä viikonloppu, koska työn tekeminen ei usein ole sidottua tiettyyn paikkaan, Veera Riikonen toteaa. – Nopeat tietoliikenneyhteydet ja riittävät tukipalvelut ovat kynnyskysymys ja niiden kehittämisen tulee olla korkealla jatkossakin, Riikonen lisää.

Teetkö etätöitä mökillä? Tutustu meidän etätyö mökillä -osioon.


Kierrättämishalukkuus korkea, muovin keräykseen toivottiin lisää paikkoja


Kierrätyskelpoista muovia on kotitalouksissa runsaasti. Hankalaksi koettiin se, että muovinkeräyspisteiden verkosto ei ole riittävän kattava. Monet vapaa-ajanasukkaat olivat myös korostetusti sitä mieltä, että kierrätyspisteet ovat turhan kaukana mökkipaikasta.


Luonto ehdoton valttikortti, vesistöjen tulevaisuus huolestuttaa.


Savonlinnan alueen luontoon, metsiin, hiljaisuuteen, rauhallisuuteen, väljyyteen sekä puhtaisiin vesiin ja raikkaaseen ilmaan ollaan syvästi kiintyneitä. Huolestuneita kommentteja tuli erityisesti vesistöjen tulevaisuudesta niiden ravinnekuormituksen lisääntyessä.


Mainintojen yleisyyttä kuvaava sanapilvi Savonlinnan parhaat puolet -kysymyksestä

Mökkeily Etelä-Savossa

Pysyvä muutto Savonlinnaan kiinnostaa vapaa-ajanasukkaita, terveydenhuollon saatavuus tulevaisuudessa askarruttaa


Savonlinnalla on vetovoimaa. Yli puolet kyselyyn vastanneista vapaa-ajanasukkaista on harkinnut muuttavansa pysyvästi Savonlinnaan. Muuton esteiksi mainittiin muun muassa perhe- ja työsyyt sekä vapaa-ajanasunnon soveltumattomuus ympärivuotiseen käyttöön. Myös terveyspalveluiden tulevaisuus ja sairaalan säilyminen askarruttivat.


Some ylivoimainen tiedonetsintäkanava


Palveluista etsitään tietoa monista kanavista, mutta parhaiten sitä löydetään sosiaalisen median kautta.
Miten löydät parhaiten tietoa palveluista?


Vastaajien määrä: 171, valittujen vastausten lukumäärä: 377

Mökkeily Etelä-Savossa

Kiitos vielä kaikille palvelukyselyyn vastanneille!

Lisätietoja:


Etätyökoordinaattori Veera Riikonen, veera.riikonen@savonlinna.fi, 050 473 7272


***


Savonlinnassa on lähes 8 800 vapaa-ajanasuntoa ja niillä moninkertainen määrä käyttäjiä. Savonlinnan seutukunnalla on puolestaan yli 15 000 vapaa-ajanasuntoa. Niiden omistajista yli 60 % asuu vakituisesti Etelä-Savon ulkopuolella.
Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021 -hankkeessa (Laiturilla 2 -hanke) haetaan ratkaisuja vahvistamaan maakunnan elinvoimaa monipaikkaisen asumisen avulla ja edistetään kestävää mökkeilyä.


Vapaa-ajan asuminen on Etelä-Savossa erityisen keskeinen elinvoimaan, aluetalouteen ja palvelutarjonnan säilymiseen vaikuttava tekijä. Maakunnassa on noin 46 600 vapaa-ajanasuntoa, joiden käyttöaste on ollut viime vuodet nousussa (79 vuorokautta vuonna 2016, 103 vuorokautta vuonna 2020). Kausiväestön myötä Etelä-Savon väkimäärä jopa kaksinkertaistuu verrattuna vuodenvaihteen tilastoväkilukuun verrattuna.

Artikkelikuva: Visit Saimaa