Suoraan sisältöön

Julkaistu 17.12.2021

Nimi kertoo kausiasumisen tärkeydestä – Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnasta Kausiasukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta päätti muuttaa nimensä Mikkelin seudun kausiasukasvaltuuskunnaksi. Nimen muutos korostaa kausiasumisen merkitystä seudun maineelle ja elinvoimalle. Pitkään aikaan ei ole ollut kysymys pelkästään vapaa-ajan vietosta mökeille, vaan moni kausiasukas tekee etätöitä ja on aktiivinen seudun asukas. Uusi nimi otetaan käyttöön ensi vuoden alusta.

Valtuuskunnan päätös kuvaa Mikkelin seudun ennakkoluulotonta suhdetta kausiasumiseen. Seudun kunnat perustivat vuonna 2006 ensimmäisenä Suomessa kunnallisen valtuuskunnan edistämään vapaa-ajanasukkaiden ja kuntien vuoropuhelua. Kun vapaa-ajanasuntojen käyttö on monipuolistunut halutaan myös nimellä korostaa kausiasukkaiden tasavertaista kuulumista yhteisöön.

Valtuuskunta haki uutta nimeä myös avoimella verkkokyselyllä. Vapaa-ajanasuminen ja perinteinen mökkeily saivat luonnollisesti edelleen kannatusta, mutta enemmistö haki uutta ja paremmin nykytilannetta kuvaavaa nimeä. Kausiasuminen sai uusista vaihtoehdoista eniten kannatusta. Myös Kotimaisten kielten keskus (KOTUS) antoi tukensa kausiasukas -nimelle.

Valtuuskunta kuuli 10.12.2021 kokouksessaan tuottaja-ohjaaja Marko Röhrin puheenvuoron Mikkelin seudun luontoarvoista ja Puulan suojelun tehostamiseen tähtäävästä toiminnasta. Röhr lupautui Kausiasukasvaltuuskunnan uudeksi jäseneksi Hirvensalmen kunnan edustajana.

📸: Visit Finland / Jaakko Tähti