Suoraan sisältöön

Julkaistu 10.01.2018

Miksei hakee paikallisia yrityksiä kumppanikseen vapaa-ajan asumisen kehittämiseen

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy hakee eteläsavolaisia yrityksiä kumppanikseen hankkeeseen, jossa Etelä-Savoa kehitetään kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi. Yrityskumppanien kanssa on tarkoitus selvittää, kuinka vapaa-ajan asukkaiden tarpeisiin voitaisiin vastata entistä paremmin, ja samalla saada maakunnan yrityksille uutta liiketoimintaa tältä sektorilta.

Suomalaiset mökkeilijät tarvitsevat vapaa-ajan asunnoillaan erilaisia palveluita, kuten rakennus- ja remonttiapua, sisustuspalveluita, mökkitalkkareita sekä kunnossapitoa ja siivousta. Vaikka paikallisia palveluita olisi saatavilla, mökinomistajien mukaan niiden löytäminen on usein vaikeaa. Etelä-Savossa halutaan nyt etsiä yrityskumppaneiden kanssa keinoja kysynnän ja tarjonnan parempaan kohtaamiseen.

– Haemme kumppaneiksi yrityksiä, jotka tuottavat palveluita vapaa-ajan asukkaille ja näkevät tässä asiakasryhmässä potentiaalia kasvuun. Meitä kiinnostaa myös se, tunnistavatko yritykset vapaa-ajan asukkaita omaksi asiakasryhmäkseen ja kuinka ne ovat kohdistaneet palveluitaan tai markkinointiaan tälle kohderyhmälle, toteaa projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Kynnys yrityskumppaniksi lähtemiseen pidetään hankkeessa matalana, sillä hankeyritykseksi ryhtymisestä ei synny kumppaneille kustannuksia. Hankkeessa yritykset voivat osallistua mm. myynninedistämiskampanjoihin ja palveluverkostoihin, päästä mukaan palveluhakemistoon, osallistua palveluntarjoajana mökinomistajille kohdennettuihin täsmätoimenpiteisiin sekä saada näkyvyyden Laiturilla-lehden yhteyteen.

– Yritys voi saada esimerkiksi näkyvyyttä tapahtumissa, hankkeen internetsivuilla ja muissa kanavissa, jotka tavoittavat suuren osan mökinomistajista maakunnassa, Pihkala kertoo. – Kannustan kaikkia kiinnostuneita ottamaan yhteyttä ja lähtemään mukaan. Tämä on paikallisille palveluyrittäjille loistava mahdollisuus päästä kehittämään omaa liiketoimintaansa sekä laajemminkin vapaa-ajan asumista ja siihen liittyviä palveluita Etelä-Savossa.

Yrityskumppanien kanssa tehtävän työn rinnalla hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia keinoja vapaa-ajan asumisen kehittämiseen. – Nyt tammikuussa käynnistyy esimerkiksi seudullinen Mökit kuntoon -pilotti, johon etsimme sekä palveluyrityksiä että mökinomistajia. Pilotti tarjoaa mökinomistajille huikean tilaisuuden kohentaa vapaa-ajan asuntonsa kuntoa yhdessä eri alojen osaajien ja yrityskumppanien kanssa, Pihkala toteaa. – Lisäksi kartoitamme Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa eri sidosryhmien näkemyksiä vapaa-ajan asumisen kehittämisestä sekä selvitämme vapaa-ajan asumisen aluetaloudellisia vaikutuksia simulointimallin avulla. Tutkimustietoa hyödynnämme kehittämistoimenpiteiden suuntaamiseen. Koko hankkeen ajan edistämme myös vähällä käytöllä olevien mökkien vuokraustoimintaa sekä jalkautamme vapaa-ajan asumisen kehittämismallin Savonlinnaan.

Lisätiedot

Tuula Pihkala, projektipäällikkö, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 603, tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi 2017–2019 -hankkeen tärkein tavoite on tukea maakunnan kehittymistä esimerkilliseksi vapaa-ajan asumisen alueeksi. Hankkeen päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajia ovat Savonlinnan Hankekehitys Oy sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittavat Euroopan Unionin Aluekehitysrahasto, Mikkelin seutuvaliokunta, Savonlinnan kaupunki ja Helsingin yliopisto. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.