Suoraan sisältöön

Julkaistu 15.11.2023

Etelä-Savon mökkeilyn kehittämistyö jatkuu Laiturilla 3 – vapaa-ajan asumisen energiankulutus ja hiilijalanjälki -hankeessa

Lokakuussa 2023 alkaneessa Laiturilla 3 – vapaa-ajan asumisen energiankulutus ja hiilijalanjälki -hankkeessa keskitytään edistämään Etelä-Savon vapaa-ajanasuntojen energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä, ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vähähiilisyyttä tarjoamalla vapaa-ajanasukkaille energianeuvontaa sekä kehittämällä esimerkiksi etätyöskentelyn uusia palvelukonsepteja ja kestävää liikkumista.

Etelä-Savo on Suomen suosituimpia mökkiseutuja. Maakunnassa on suurin piirtein saman verran vakituisia asuinrakennuksia ja vapaa-ajanasuntoja. Suurin osa vapaa-ajanasuntojen energiankulutuksesta syntyy lämmityksestä, ja noin 40 prosentissa on vähintään peruslämpö päällä talvella. Sähkönkulutus muodostaa noin kolmasosan vapaa-ajan asumisen hiilijalanjäljestä. Vapaa-ajan asuminen on hyvä ottaa huomioon energiatehokkuustoimenpiteiden edistämisessä ja päästöjen vähentämisessä. Myös liikkumisen valinnoilla ja viipymän pidentämisellä esimerkiksi tekemällä etätyötä mökillä tai mökkiseudulla voidaan vaikuttaa vapaa-ajan asumisen kokonaishiilijalanjälkeen.

Vapaa-ajan asuminen on Etelä-Savon vahvuus ja keskeinen elinvoiman lähde. Maakunnassa on lähes 50 000 mökkiä, joiden omistajista noin 66 prosenttia asuu Etelä-Savon ulkopuolella.  Se, että vapaa-ajanasukkaat viettävät aikaa alueella mahdollisimman paljon, on muun muassa sosiaalisten yhteisöjen ja aluetalouden kannalta hyvin tärkeää. Haluamme varmistaa vapaa-ajan asumisen tulevaisuutta maakunnassa edistämällä kestävää mökkeilyä. Jokainen vapaa-ajanasukas voi osallistua siihen omaan mökkielämäänsä sopivilla ratkaisuilla. Ilmastoystävällisemmän vapaa-ajan asumisen toimet ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen tulevaisuutta ja edistää valtakunnallisten hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista.

Talvimökkeily
Mökin energiatehokkuus: mökin lämmittäminen

Laiturilla 3 -hankkeen toimenpiteet liittyvät mökkien energiankulutukseen, mökkeilyyn liittyvään liikkumiseen ja etätyöskentelyyn mökkiseudulla. Lähtötilanne selvitetään loppuvuodesta 2023 Etelä-Savon vapaa-ajanasukkaille suunnattavassa aloituskyselyssä, jossa kartoitetaan vapaa-ajan asumisen energiankulutusta, liikkumista ja etätyöskentelyä. Hankkeen alussa tehdyn kyselyn vastaukset auttavat muodostamaan kokonaiskuvaa nykytilasta sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä (mm. energianeuvonta, liityntäpysäköintikokeilu ja etätyö mökkiseudulla). Vuonna 2025, hankkeen lopussa, toteutamme uuden kyselyn, jonka avulla pystymme vertailemaan kehitystä.

Tiedollisella ohjauksella, energianeuvonnalla ja kannustavalla viestinnällä opastamme alueen vapaa-ajanasukkaita kiinnittämään huomiota energiankulutukseen ja mökkeilyn päästöihin. Laiturilla-sivustolla julkaistaan Energiatehokas mökkeily -osio antamaan vinkkejä ja inspiraatiota energian säästöön. Vapaa-ajanasukkaille vuosina 2024–2025 tarjottava energianeuvonta pureutuu mökkien energiatehokkuustoimiin ja antaa mahdollisuuden saada asiantuntijan näkemyksen ja ratkaisuehdotuksen juuri oman mökin energiapulmiin. Mökkimatkoihin liittyvä liityntäpysäköintikokeilu avaa uusia mahdollisuuksia päästöjen vähentämiselle, palveluille ja liikenneyhteyksien kehittämiselle. Etätyöskentelyyn muodostettavat uudet palvelukonseptit tukevat pidempää viipymää mökkipaikkakunnalla ja vähentävät niin ikään liikkumisen päästöjä.

Tavoitteemme on, että Etelä-Savon vapaa-ajanasuntojen energiatehokkuus paranee, uusiutuvan energian käyttö mökkeilyssä lisääntyy ja päästöt vähenevät niin mökillä kuin mökkimatkoilla. Lisäksi tavoitteena on, että etätyöskentelyn tueksi mökkiseudulla syntyy uusia palvelukonsepteja. Näin luomme pohjaa vapaa-ajan asumisen tulevaisuudelle kestävän mökkeilyn maakunnassa, Etelä-Savossa.

Kaksivuotista hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Mikkelin seutuvaliokunta. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto. Lisää Laiturilla 3 – vapaa-ajan asumisen energiankulutus ja hiilijalanjälki -hankkeesta voit lukea täältä.

Olemme vuosittain mukana Kevätmessuilla, järjestämme suosittuja Laiturilla-foorumeita ja -seminaareja sekä jalkaudumme jälleen alueen kesätapahtumiin. Kerromme näistä myöhemmin lisää verkkosivuillamme ja somekanavissamme. Toivottavasti nähdään mökkeilyn merkeissä!

Lisätietoja:

Tuula Pihkala, projektipäällikkö, tuula.pihkala@mikseimikkeli.fi
Veera Kinnunen, projektityöntekijä, veera.kinnunen@mikseimikkeli.fi

Hankelogot

Lukuvinkit: